ОК и КК

Проверка на купената опрема

Outsourcing equipment testing5

Тест за дебелина на бојата на моторот

Outsourcing equipment testing7

Тест за напон за издржување на моторот

Outsourcing equipment testing1

Тест за бучава

Outsourcing equipment testing2

Тест за рамнотежа

Outsourcing equipment testing8

Тест за вибрации на моторот

Outsourcing equipment testing3

Тест за моторна бучава

Outsourcing equipment testing6

Тест на температурата на моторот

Откривање на големината на материјалот

Testing material size1 (1)
Testing material size1 (4)
Testing material size1 (6)
Testing material size1 (2)
Testing material size1 (7)
Testing material size1 (3)
Testing material size1 (9)

Херметички откривање

Air tightness test1 (1)

Херметички откривање

Air tightness test1 (2)

Откривање на затегнатост на цевководот

Air tightness test1 (3)

Херметички детекција под висок притисок

Откривање на дебелина на филмот

Paint film thickness detection1 (1)
Paint film thickness detection1 (3)
Paint film thickness detection1 (4)

Откривање дефекти и откривање на површина

Flaw detection1
Surface cleanliness testing1 (1)
Flaw detection4
Surface salt detection
Flaw detection3

Други откривања

QA-QC

Друго

Gear meshing

Вклучување на менувачот

Measure workpiece temperature before painting

Температура на работното парче пред боење

Impact test1

Тест на удар 1

Machine test

Целокупно пуштање во работа на единицата

Impact test2

Тест на удар 2